Proces nauczania jest w pełni wyposażony literaturą pedagogicznej. Wykładowcy wydali ponad 20 podręczników i kursów metodycznych z "Mechaniki Komputerowej". Organizacja procesu kształcenia na Zakładzie prowadzone zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Ukrainy.

DYSCYPLINY DLA STUDENTÓW 1 ROKU

 • Wprowadzenie do specjalności

DYSCYPLINY DLA STUDENTÓW 2 ROKU

 • Mechanika teoretyczna
 • Technika i technologia komputerowa
 • Teorja prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne oraz elementy statystyki matematycznej

DYSCYPLINY DLA STUDENTÓW 3 ROKU

 • Mechanika analityczna
 • Teoria drgań
 • Teoria sprężystości
 • Aerohydromechanika
 • Konstrukcja maszyn odśrodkowych
 • Teoria sterowania optymalnego i rachunku wariacyjnego
 • Teoria stabilności
 • Trybomechanika
 • Teoria i obliczenia pomp i sprężarek

DYSCYPLINY DLA STUDENTÓW 4 ROKU

 • Dynamika maszyn rotorowych
 • Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych
 • Mechanika uszkodzeń i przewidywania niezawodności maszyn
 • Hermomechanika
 • Teoria optymalnego planowania i przetwarzania wyników badań eksperymentalnych
 • Eksperymentalne metody badawcze
 • Obliczenia prawdopodobieństwa dla wytrzymałości i wibracji
 • Teoria płyt i powłok
 • Teoria ciepłowego i masowego przekazywania
 • Metody numeryczne w mechanice
 • Warsztaty na temat mechaniki komputerowej
 • Diagnostyka techniczna
 • Wzory i szacunki łożysk ślizgowych

DYSCYPLINY DLA STUDENTÓW 5 ROKU

 • Izolacja akustyczna i wyważarki
 • Komputerowa symulacja układów dynamicznych
 • Optymalizacja systemów technicznych