Кафедра загальної механіки і динаміки машин – це творчий колектив, який займається підготовкою висококваліфікованих фахівців у дуже важливій і потрібній для технічного прогресу і збереження довкілля галузі науки і техніки.

На кафедрі працює 3 професори, доктори наук; 9 доцентів, кандидатів наук. У аспірантурі за спеціальністю 05.02.09 – «Динаміка і міцність машин» навчається 9 аспірантів, з них 3 - заочно. Навчально-допоміжний персонал кафедри складається з 3-х чоловік: завідувача лабораторії та 2-х провідних фахівців.

За час існування кафедри її співробітниками опубліковано 15 монографій, близько 25 навчальних посібників, понад 400 наукових статей, отримано понад 160 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.