Кафедра була створена у 1966 році як секція теоретичної механіки у складі кафедри загальнонаукових дисциплін Сумського філіалу Харківського політехнічного інституту.

У 1972 році секція теоретичної механіки була перетворена у самостійну кафедру. Завідувачем нової кафедри став Володимир Альбінович Марцинковський, який у 1974 році захистив докторську дисертацію, а у 1976 році отримав вчене звання професора.

На кафедрі на той час працювали кандидати наук, доценти Ю.І. Красильников, В.А. Хворост, В.І. Симоновський, старший викладач Л.Я. Березовська, асистенти Г.І. Федорова, Л.С. Кафтарян, В.Є. Чурилова. Багатьох з них, на жаль, вже немає серед нас... Викладачі кафедри читали курс теоретичної механіки для усіх спеціальностей, а також викладали спеціальні дисципліни, такі як «Теорія автоматичного керування», «Спеціальні розрахунки на міцність і вібрацію», «Прикладна теорія коливань», «Прикладна теорія пружності», «Основи теорії надійності».

З моменту створення кафедри її співробітники вели інтенсивну наукову роботу у галузі вібраційної надійності і герметичності роторних машин. Під керівництвом д.т.н., проф. В.А. Марцинковського сформувалася наукова школа, визнанням досягнень якої стало відкриття у 1981 році галузевої науково-дослідної лабораторії вібронадійності і герметичності відцентрових машин, завідувачем якої був призначений І.С. Бережний.

Створення лабораторії стало стимулом для подальшого розширення теоретичних і експериментальних досліджень, що дозволило істотно збагатити матеріальну базу кафедри. За результатами виконуваних робіт успішно захистили кандидатські дисертації співробітники кафедри І.С. Бережний (1980), В.Є. Чурилова (1982), І.Г. Зайцев (1982), І.М. Бєда (1988), Ю.А. Кібець (1989), О.М. Гулий (1989), О.Н. Шийко (1989), С.С. Шевченко (1990), Є.М. Савченко (1995), О.Є. Чернов (1995), С.О. Горовий (1995), С.М. Новак (1998), А.В. Загорулько (2001), Ю.Я. Тарасевич (2006), Н.В. Зуєва (2007). Докторську дисертацію у 1994 р. успішно захистив В.І. Симоновський.

До початку 90-х років на кафедрі сформувався колектив висококваліфікованих фахівців, була створена сучасна науково-дослідна і навчальна база. Це дозволило у 1992 році відкрити в університеті нову, наукоємну спеціальність «Динаміка і міцність».

З 1992 р. кафедра теоретичної механіки стала випускаючою, а 8 квітня 1995 р. була перейменована на кафедру загальної механіки і динаміки машин. На кафедрі працювали 3 доктори технічних наук, професори, 7 кандидатів технічних наук, доцентів.

Співробітники кафедри

З 1995 р. завідувач кафедри, д.т.н., проф. В.А. Марцинковський очолює у Сумському державному університеті спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій з технічних наук.

За визначні заслуги у науковій і навчально-виховній роботі завідувачу кафедри д.т.н., проф. В.А Марцинковському у 1997 р. присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Перший випуск спеціальності, яка на той час мала назву "Динаміка і міцність", відбувся у 1997 р.

Перший випуск спеціальності "Динаміка і міцність"

Після акредитації у 1999 році кафедра отримала право вести підготовку спеціалістів і магістрів.

З 2006 р. з'явилася можливість захисту кандидатських дисертацій за фаховим спрямуванням 05.02.09 «Динаміка і міцність машин».

На теперішній час на кафедрі працює 3 професори, доктори наук; 9 доцентів, кандидатів наук. У аспірантурі за спеціальністю 05.02.09 – «Динаміка і міцність машин» навчається 9 аспірантів, з них 3 - заочно. Навчально-допоміжний персонал кафедри складається з 3-х чоловік: завідувача лабораторії та 2-х провідних фахівців.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з провідними підприємствами міста й області, з представників яких при кафедрі сформована опікунська рада, яка допомагає працевлаштовуватися випускникам і призначає кращим студентам спеціальності іменну стипендію, встановлену на честь С.С. Сєрікова - талановитого вченого-інженера, завдяки якому сформувалися нові для насособудування наукові напрями з динаміки та міцності, розрахунків опор і ущільнень, що дозволило місту Суми стати загальновизнаним центром з дослідження, проектування і виробництва насосів для найважливіших галузей промисловості.

ВНДІАЕНВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш"ПАТ "СМНВО ім. М.В. Фрунзе"

Співробітники кафедри підтримують творчі міжнародні наукові зв'язки. Кафедрою підписані договори про науково-педагогічну співпрацю з технічними університетами Польщі: Сілезькою Політехнікою (Політехнічним університетом м. Глівіце), Політехнікою Свєнтокжизькою (Технологічним університетом м. Кельце), Політехнічним університетом м. Вроцлав.

Kielce University of Technology (Poland)

Technical University (Wroclaw, Poland)Silesian Technical Institute (Gliwice, Poland)

За час існування кафедри її співробітниками опубліковано 15 монографій, близько 25 навчальних посібників, понад 400 наукових статей, отримано понад 160 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Кафедра загальної механіки і динаміки машин – це живий творчий колектив, який займається підготовкою висококваліфікованих фахівців у дуже важливій і потрібній для технічного прогресу і збереження довкілля галузі науки і техніки.