5-8 вересня 2017 року в Сумському державному університеті у співпраці з ТОВ «КК «Група ГМС»,  АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" і ТОВ «ТРІЗ» пройшли чергова 15-та міжнародна науково-технічна конференція "Герметичність, вібронадійність і екологічна безпека насосного і компресорного обладнання" - "ГЕРВІКОН+НАСОСИ-2017" та  17-й спеціалізований семінар “Проблеми безпечної експлуатації компресорного і насосного обладнання в хімічній промисловості” - “ЕККОН-17”.

Співорганізатори Конференції:

Технологічний університет м. Кельце, Технологічний університет м. Глівице, Сумський національний аграрний університет, ПАТ «Сумське НВО», ПАТ «ВНДІАЕН», Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування «МІКЕМ».

Інформаційними спонсорами Конференції виступили:
Журнали "Насоси та обладнання", "Sealing technology", "Компресорне та енергетичне машинобудування".

 

На Конференції були розглянуті наступні питання:

  • Проблемизниженнявартостіжиттєвогоциклунасосногоікомпресорного обладнання.
    • Ущільнення нерухомих, аксіально-рухомих з’єднань і обертових валів, підвищення надійності та ефективності ущільнюючих пристроїв насосів та компресорів.
  • Питаннягідрогазодинаміки, оптимізації, динамікиіміцностітурбомашинта їх вузлів.
    • Зниження шуму і вібрації, вібродіагностика і прогнозування залишкового ресурсу, балансування і динаміка роторів насосів та компресорів.
  • Питаннятрибології іметрологіїпідшипниківіущільнень, нові матеріали ітехнології.
    • Екологічно безпечна експлуатація насосного і компресорного обладнання, проблеми енерго- і ресурсозбереження.

Відкрив Конференцію співголова Оргкомітету конференції
"ГЕРВІКОН+НАСОСИ-2017", заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Марцинковський Володимир Альбінович, який привітав усіх учасників з початком роботи і відзначив значущість Конференції, а також важливість її проведення у місті Суми, який є визнаним центром насособудування. Також з вітальним словом до учасників виступили представники співорганізаторів Конференції: проректор з наукової роботи Сумського державного університету д.ф.-м.н., проф. Чорноус Анатолій Миколайович, заступник генерального директора ТОВ «КК «Група ГМС» к.е.н. Ямбуренко Володимир Миколайович і президент Асоціації виробників насосів к.т.н., доц. Твердохліб Ігор Борисович. На засіданнях секцій Конференції був присутній сенатор Республіки Польща, докт.-інж. Гжегош Печкис.

У Конференції взяли участь близько 130 чоловік з України, Білорусі, Польщі та Росії. Конференція зібрала фахівців в галузі насосо- і компресоробудування - представників наукових шкіл, фірм виробників та підприємств споживачів насосного і компресорного устаткування. У Конференції взяли участь представники університетів і науково-дослідних інститутів: Харківського національного автодорожнього університету, Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, Технологічного університету м. Кельце, Технологічного університету м. Глівице, Вроцлавського технічного університету, Сумського національного аграрного університету, ВАТ «ВНДІАЕН». Хімічних і нафтотранспортних підприємств: группа «OSTCHEM», компанія «Єврохім», ТОВ «УкрГІАП», ПАТ «Укртатнафта» та ТОВ «Карпатнафтохім». Виробники насосного та компресорного обладнання, та його елементів: ПАТ «Сумське НВО», АТ« Сумський завод «Насосенергомаш», ТОВ «Сумський машинобудівний завод», ВАТ «Бобруйський машинобудівний завод», ТОВ «НПЗП «Ферогідродинаміка», НПП «Насостехкомплект», ЧАО «Турбогаз», ООО «Фойт Турбо», ООО «Укрнасоссервіс», ООО «Динтех», Apollo Goessnitz GmbH, ТОВ «Азбохім», ТОВ HENKEL Україна, ТОВ «КБ Укрспецмаш». А також представники ракетокосмічної галузі України: ГП «КБ «Південне» та Space Systems Engineering. Всього близько 34 організації.

Матеріали Конференції “ГЕРВІКОН+НАСОСИ-2017” і Семінару “ЕККОН-17” видані окремими збірником праць і монографією, в яких міститься 60 доповідей. Англійською мовою в електронному журналі видавництва IOP Conference Series: “Materials Science and Engineering”, статті якого включені в реферативні бази даних Scopus і Web of Science, видано 58 статей, обсяг яких становить 472 сторінки. На засіданнях секцій всього було заслухано 47 доповідей. Праці конференції дають можливість фахівцям ознайомитися з сучасним станом насосо- і компресоробудування, з проблемами герметичності, вібронадійності та безпечної експлуатації цих надзвичайно важливих для всіх галузей промисловості роторних машин.

У останній день Конференції були організовані екскурсії на промислові підприємства АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та ТОВ «ТРІЗ».