Кафедра загальної механіки і динаміки машин проводить професійно-орієнтаційну роботу

  • зі школярами старших класів
  • зі студентами коледжів

Метою цієї роботи є залучення школярів і студентів до проведення науково-дослідної роботи і подальшого виявлення молодих талантів.

Конференція школярів

На чолі з Міським центром науково-технічної творчості молоді щорічно проводиться конференція школярів. Найкращі доповідачі заохочуються грамотами, а у подальшому стають студентами СумДУ, зокрема,  кафедри загальної механіки і динаміки машин.

Кафедра загальної механіки і динаміки машин надає вільні бюджетні місця для навчання кращім випускникам Машинобудівного коледжу СумДУ. Виявлення таких студентів проводиться ще під час їх навчання.