Дисципліна містить 3 розділи:

  1. нарисна геометрія
  2. інженерна графіка
  3. комп'ютерна графіка

Перший розділ присвячений вивченню способів побудови графічних зображень і визначення форми і розмірів оригіналів за їх кресленням.

У другому розділі розглядаються основні види конструкторської документації і правила її створення і оформлення.

Третій розділ містить відомості про способи побудови тривимірних моделей і створення на їх основі робочих і складальних креслень машинобудівних виробів.

Лектор - асистент Павленко І.В.

Викладається для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей заочної форми навчання.

Навчально-методичні матеріали:

1) методичні вказівки: