Дисципліна присвячена вивченню напружено-деформівного стану машинобудівних конструкцій, а також перевірки їх на міцність, жорсткість і стійкість.

Лектор - асистент Павленко І.В.

Викладається для студентів 4-го курсу спеціальності "Комп'ютерна механіка".

Навчально-методичні матеріали:

1) навчальні посібники:

2) конспекти лекцій:

3) опорні конспекти лекцій:

4) методичні вказівки: