Дисципліна Факультет Курс Робоча програма Регламент
1 Комп'ютерна графіка ТеСЕТ 1
2 Нарисна геометрія та інженерна графіка ТеСЕТ 1
3 ЦЗДВН Не передбачений
4 Теорія пластин і оболонок ТеСЕТ 4
5 Інженерна графіка ЕлІТ 1
6 ЦЗДВН Не передбачений
7 Інженерна і комп'ютерна графіка ЦЗДВН 1 Не передбачений
8
9 Нарисна геометрія ЦЗДВН 1 Не передбачений