Спеціальність "Прикладна механіка", спеціалізація "Комп'ютерний інжиніринг в механіці" - одна з найбільш наукоємних і цікавих в області технічних наук. Вона введена в Україні з 2011 р. і акредитована у СумДУ за найвищим, четвертим рівнем, що дає можливість готувати спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр.

Буклет для абітурієнта.

Під час навчання зберігаються кращі традиції вітчизняної Вищої школи у поєднанні з сучасними методами викладання. У результаті цього випускники

  • отримують поглиблені знання з фундаментальних наук
  • опановують передові комп'ютерні технології
  • отримують практичні знання при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін

Навчаючись на спеціалізації "Комп'ютерний інжиніринг в механіці", студенти мають можливість отримати гідну вищу освіту, яка відповідає сучасному світовому рівню.