Спеціальність "Прикладна механіка", спеціалізація "Комп'ютерний інжиніринг в механіці".

Термін навчання: бакалавр - 4 роки, магістр - 1,5 роки. Форма навчання - денна.

Основне призначення спеціальності - підготовка фахівців у галузі сучасних комп'ютерних технологій для виконання різноманітних інженерних і наукових досліджень, комп'ютерного моделювання, проектування, оптимізації і розрахунку машин, перш за все, відцентрових насосів і компресорів. При створенні таких машин доводиться вирішувати складні задачі динаміки і міцності, гідро- і газодинаміки, теорії автоматичного керування, оптимізації, технічної діагностики та інші, розв'язання яких вимагає тонкого експерименту, у тому числі чисельного, з використанням сучасних програмних комплексів - основних інструментів випускника спеціальності "Комп'ютерна механіка".

Унікальність, важливість і особливість спеціальності є те, що вона знайомить студентів з конструкцією, принципами роботи і фізичними процесами машин, які у подальшому доведеться досліджувати за допомогою комп'ютерної техніки.

Випускник спеціальності "Прикладна механіка", спеціалізація "Комп'ютерний інжиніринг в механіці" - це сучасний висококваліфікований інженер з глибокою фундаментальною і технічною підготовкою, здатний вирішувати складні проблеми машинобудування і втілювати власні рішення у нові енергозберігаючі технології.