Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною літературою. Викладачами кафедри видано більше 20-ти підручників і навчальних посібників з профелюючих дисциплін спеціальності "Комп'ютерна механіка". Організація навчально-виховного процесу на кафедрі здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України.

ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

 • Вступ до спеціальності

ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ

 • Теоретична механіка
 • Комп’ютерні технології інженерної діяльності
 • Теорія ймовірностей, випадкові процеси та елементи математичної статистики

ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ

 • Аналітична механіка
 • Теорія коливань
 • Теорія пружності
 • Аерогідромеханіка
 • Основи конструювання відцентрових машин
 • Теорія оптимального керування та варіаційне числення
 • Теорія стійкості
 • Трибомеханіка
 • Теорія і розрахунки насосів та компресорів

ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ

 • Динаміка роторних машин
 • Основи механіки суцільного середовища
 • Механіка руйнувань та прогнозування надійності машин
 • Гермомеханіка
 • Теорія оптимального планування та обробки результатів експерименту
 • Експериментальні методи досліджень
 • Ймовірнісні розрахунки на міцність та вібрацію
 • Теорія пластин і оболонок
 • Теорія тепло-масообміну
 • Чисельні методи в механіці
 • Практикум з обчислювальної механіки
 • Технічна діагностика
 • Конструкції та розрахунки підшипників ковзання

ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ

 • Віброізоляція і врівноваження машин
 • Комп’ютерне моделювання динамічних систем
 • Оптимізація технічних систем
 • Експериментальні методи вібронадійності та герметичності
 • Організація наукових досліджень
 • Технологічні системи та обладнання ТЕС і АЕС
 • Експериментальна механіка
 • Основи машинознавства
 • Проблеми надійності обладнання нафто- та газопроводів
 • Науково-дослідна робота
 • Сучасні технології наукових досліджень
 • Задачі ідентифікації математичних моделей динамічних систем
 • Механіка контактної взаємодії пружних матеріалів