ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ

  • Теоретична механіка
  • Комп’ютерні технології інженерної діяльності
  • Теорія ймовірностей, випадкові процеси та елементи математичної статистики