ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ

  • Аналітична механіка
  • Теорія коливань
  • Теорія пружності
  • Аерогідромеханіка
  • Основи конструювання відцентрових машин
  • Теорія оптимального керування та варіаційне числення
  • Теорія стійкості
  • Трибомеханіка
  • Теорія і розрахунки насосів та компресорів