ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ

 • Віброізоляція і врівноваження машин
 • Комп’ютерне моделювання динамічних систем
 • Оптимізація технічних систем
 • Експериментальні методи вібронадійності та герметичності
 • Організація наукових досліджень
 • Технологічні системи та обладнання ТЕС і АЕС
 • Експериментальна механіка
 • Основи машинознавства
 • Проблеми надійності обладнання нафто- та газопроводів
 • Науково-дослідна робота
 • Сучасні технології наукових досліджень
 • Задачі ідентифікації математичних моделей динамічних систем
 • Механіка контактної взаємодії пружних матеріалів