За результатами наукової роботи співробітниками кафедри отримано 236 авторських свідоцтв і патентів на винаходи і корисні моделі. За останні п'ять років викладачами кафедри видано 4 монографії та понад 50 наукових праць.

До виконання теоретичних і експериментальних досліджень активно залучаються студенти. Як наслідок, усі випускні кваліфікаційні роботи "спеціалістів" і "магістрів" ґрунтуються на результатах таких досліджень, а багато з них успішно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Найталановитіші студенти відзначаються грамотами за результатами наукових доповідей на Всеукраїнських конференціях, які щорічно проводяться на базі СумДУ, у тому числі - на кафедрі загальної механіки і динаміки машин.

Марцинковский В.А. "Устройство для измерения давления в любой точке щелевого уплотнения", 1962. Марцинковский В.А. и др. "Уплотнение вала", 1968.
Марцинковский В.А., Кревсун Э.П. "Уплотнение вращающегося вала", 1977. Марцинковский В.А., Васильев В.А. "Гидродинамический вибровозбудитель", 1983.
У 1997 р. завідувачу кафедри загальної механіки і динаміки машин, доктору технічних наук, професору Марцинковському В.А. було присвоєне почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" за визначні заслуги у науковій і навчально-виховній роботі.

Завідувачу кафедри загальної механіки і динаміки машин, доктору технічних наук, професору Марцинковському В.А. присвоєне звання "Honoured Professor of Kielce University of Technology" (м. Кельце, Польща).

 

За визначні заслуги в науковій та навчально-виховній роботі завідувачу кафедри д.т.н., проф. В.А Марцинковському у 1997 р. було присвоєне почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України”.

У 2008 р. кандидат технічних наук, доцент кафедри Тарасевич Ю.Я. отримала грант Президента України для молодих вчених для виконання науково-дослідницької роботи з теми "Розробка імовірнісного методу розрахунку характеристик системи "ротор-опори–ущільнення" з метою підвищення надійності і економічності відцентрових машин".

Диплом І ступеня.

Нагороджується Зуєва О.В. - переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2006/2007 навчального року з напряму "Машинознавство". Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент Загорулько А.В.

Диплом ІІ ступеня.

Нагороджується Ночовний В.М. - переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2007/2008 навчального року з напряму "Машинознавство". Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Симоновський В.І.

Диплом ІІІ ступеня.

Нагороджується Алтинцев Є.І. - переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з математичних наук (у тому числі прикладна математика і механіка деформівного твердого тіла, газу та рідини) 2008/2009 навчального року. Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент Загорулько А.В.

Диплом ІІІ ступеня.

Нагороджується Алтинцев Є.І. - переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2008/2009 навчального року з напряму "Математичні науки". Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент Загорулько А.В.