Наукова діяльність кафедри зосереджена на розв’язанні проблем, пов’язаних з вібронадійністю і герметичністю відцентрових машин.

За результатами наукової діяльності  за останні п'ять років викладачами кафедри видано 6 монографії і понад 70 наукових праць.

Наукові напрями кафедри:

  • Комп'ютерні технології в гермомеханіці і забезпеченні надійності роторних машин
  • Комп'ютерна діагностика  і прогнозування надійності машин

Гермомеханіка є унікальною дисципліною, запровадженою лише у Сумському державному університеті

Ущільнення відіграють визначальну роль у забезпеченні надійності, економічності і екологічної безпеки технологічного обладнання усіх без виключення галузей промисловості, починаючи з відкачування стічних вод і закінчуючи атомною енергетикою та космічною технікою. Аварійні відмови ущільнень найчастіше є причинами великих техногенних катастроф.

Надійність машини залежить, перш за все, від її вібраційного стану. Останній, у свою чергу, багато у чому визначається дією на ротор потоків рідини або газу у дроселюючих каналах ущільнень. Тому гермомеханіка і вібронадійність нерозривно пов'язані і доповнюють одна одну. Урахування такого взаємозв'язку характерне для науково-дослідних робіт кафедри, результати яких одержали широке світове визнання.