Кафедра комп'ютерної механіки імені Володимира Марцинковського – це творчий колектив, який займається підготовкою висококваліфікованих фахівців у дуже важливій і потрібній для технічного прогресу і збереження довкілля галузі науки і техніки.

На кафедрі працює 2 професори, 1 доктор наук; 8 доцентів, кандидатів наук, 1 науковий співробітник, 1 асистент (сумісник). В аспірантурі за спеціальністю 05.02.09 – «Динаміка і міцність машин» навчається 7 аспірантів. Навчально-допоміжний персонал кафедри складається з 6-х чоловік: 2 завідувачі лабораторії та 4-х провідних фахівців.