Загорулько3

Посада

Завідувач кафедри комп'ютерної механіки імені Володимира Марцинковського

Базова освіта

Механіко-математичний факультет Сумського державного університету, спеціальність: «Динаміка та міцність», 1997. Кваліфікація: інженер-механік (дослідник)

 

Контактні дані:

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
Сумський державний університет
Навчальний корпус, 1-й поверх
Кабінет Н-117

(0542) 33-35-94

 

Вчене звання

Доцент кафедри загальної механіки та динаміки машин Сумського державного університету, 2008 р.

 

Трудова діяльність

З 2000 р. працює в СумДУ на посадах асистента, старшого викладача, з 2002 р. – доцента кафедри загальної механіки та динаміки машин. 2014 р. – в.о. завідувача кафедри, а з 2016 р. – завідувач кафедри загальної механіки та динаміки машин

 

Наукові інтереси

Прикладні дослідження у галузі ущільнень, підшипників, трибології, гідро-газодинаміки та роторної динаміки

 

Участь у наукових проектах, грантах господарчих договорах

1. Дослідження робочого процесу і розробка теорії нових енергоефективних та ресурсозберігаючих конструкцій ущільнень відцентрових машин (Міністерство освіти і науки України) – 2013-2014, (відповідальний виконавець).

2. Числовий аналіз динаміки ротора турбонасосного агрегату рідинного ракетного двигуна з урахуванням динамічних характеристик підшипників та ущільнень (Міністерство освіти і науки України) – 2015-2016, (відповідальний виконавець).

3. Безвальний відцентровий насос (Техаський інститут науки, США) – грудень 2014-травень 2015, (науковий керівник).

4. Виконання досліджень динаміки ротора турбонасосних агрегатів рідких ракетних двигунів (КБ Південне, Дніпро, Україна) – лютий 2016-лютий 2017, (науковий керівник).

5. Підвищення трибологічних характеристик торцевих ущільнень і опорних підшипників високообертових відцентрових машин (Міністерство освіти і науки України) – 2017-2019, (науковий керівник).

6. Спільний українсько-французький проект, 2019-2020 р., (науковий керівник).

 

Перелік основних наукових публікацій

SumDU Repository

https://orcid.org/0000-0002-6198-4643

Методичні розробки

Загорулько, А.В. Програмний комплекс ANSYS в інженерних задачах: навч. посіб. / А.В. Загорулько. - Суми: СумДУ, 2008. - 200 с.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/1766/1/ANsys.doc

Загорулько, А.В. Чисельні методи у механіці: навч. посіб. / А.В. Загорулько. - Суми : СумДУ, 2008. - 185 с.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/1777/1/Zagoryl%27ko.doc

 

Предмети, що викладаються

- Числові методи в механіці,

- Комп’ютерні методи оптимізації в механіці,

- Комп’ютерне моделювання динамічних систем,

- Обчислювальна гідроаєромеханіка,

- Трибомеханіка та основи контактної механіки.